kontakt
Wielkopolski Zwi±zek Ogrodniczy
BIURO: 61-302 POZNAŃ
ul. Franowo 1

tel./fax +48. 61 8699617
   
  e-mail: wzo@wzo.com.pl
   
Pawilon Zaopatrzenia Ogrodniczego
  61-302 POZNAŃ
ul. Franowo 1
tel./fax +48 61 8763700
   
poniedziałek - pi±tek 5.30 - 13.00
sobota 5.30 - 12.00